Share

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 12.01.1988

Konu: GÖZLÜK

  

Pek Muhterem Orhan ERCAN bey kardeşim, 8.1.1988 tarihinde lütfedip beni evinizde misafir etmiştiniz. Pek büyük bir şanssızlık neticesinde ve biraz da acele etmemden sebeple, gözlüğümü kıymetli evinizin kıymetli banyosunda unutmuş bulunmaktayım. Binaenaleyh, zamanınızı almaktan son derece müteessir olmakla beraber, gözlüksüzlüğün ne denli zor bir durum olduğunu takdir edeceğinizi ümit etmekten başka yapacak bir şeyim yoktur. Pervasız misalimi mazur görün, bir nev’i yarım insan gibi addediyorum gözlüksüzken kendimi efendim. Kıymetli zamanınızdan bir kısmını ayırarak, gözlüğümü kargo marifetiyle tarafıma Gönderebilirseniz (misal, bir diş macunu kutusuna koyup gönderebilirsiniz) size olan minnetimin ziyadesiyle artacağını arz ederim efendim.

NOT:Kargo mesarifleri bizzat tarafımdan ödenecektir.

Saygı ve muhabbetlerimle kucaklarım,

  

Muharrem ENSARÎ

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

Sayın Muharrem ENSARÎ dikkatlerine, İstanbul, 13.01.1988

Konu: GÖZLÜK

Aziz Dostum Muharrem ENSARÎ bey,

  

Gözlüğünüzü bizim fakirhanenin banyosunda unutmuş ve dolayısıyla zor bir durumda kalmış olmanızı büyük bir teessürle müşahede ettim. Filhakika bu sabah, zevcem Belkıs hanımefendi, gözlüğünüzü banyoda bulduklarını bana söylemişlerdir. Kendisinin bana bildirirken yüzünün kızardığı bir başka gerçekten yola çıkarak anladım ki, gözlüğün unutkanlık ve acelecilik sebebiyle banyoda kaldığı aşikardır, zira sifon da çekilmemiştir. Netice itibariyle, pek tabii ki kıymetli gözlüğünüzü tarafınıza yollayacağım (Omo kutusuyla göndermem daha yerinde olacaktır kanaatindeyim, Diş macunu kutusunda gözlüğünüz kırılabilir mazallah). Ancak, bahis açılmışken izninizle,benim de küçük bir istirhamım olacak. Daha önce de defaten arz ettiğim ve tahmin ediyorum ki sizin de unutmuş olabileceğiniz gibi, 1985 senesinin Kasım ayında evinizde kalmış olan esvaplarımın tarafıma gönderilmesi, bu iki önemsiz ve fakat can sıkıcı tesadüfün aynı anda tatlıya bağlanmasına vesile olacaktır.

 

NOT:Kargo mesarifleri küçük bir detaydır, ehemmiyetsizdir, size bir şey olmasın.

  

Muhabbetle Kucaklarım,

  

Orhan ERCAN

  

 

 

 

 

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 14.01.1988

KONU: GÖZLÜK

Pek Muhterem Orhan ERCAN beyciğim,

  

Dün göndermiş olduğunuz faks mesajınızı aldım, teşekkür ederim,teveccüh buyurmuşsunuz efendim. Esvaplarınızın size gönderilmemesinde ki ihmalkârlığım affedilecek cinsten değildir. Faksınızı okurken bir kez daha utandığımı arz etmek isterim. Ammavelakin, nur içinde yatsın, cebir müderrisimiz Edib beyin de söylediği gibi elmalarla armutların toplanmaması icab eder. Gözlüğün ehemmiyetiyle, birkaç parça esvabın ehemmiyeti kıyaslanmamalıdır. Zira siz esvaplarınız olmadan da örtünebilirken, benim gözlüksüz (Yüce Mevlâm dostlardan uzak eylesin bir ) âmâdan farkım kalmamıştır. Gözlüğüm olmadan esvaplarınızın evin hangi köşesinde olduğunu bulabileceğim dahi şüphelidir. Mevzua pek iyi bildiğim aklı seliminizle bakacağınızdan eminim efendim.

NOT:Zevceniz hanımefendiye en derin hürmetlerimi iletiniz efendim, sifonu çektim lakin zannederim ki şamandrası bozuktu, çalışmadı.

  

Sevgi ve muhabbetle kucaklarım,

  

Muharrem ENSARÎ

  

 

  

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

 

 

 

Sayın Muharrem ENSARÎ dikkatlerine, İstanbul, 15.01.1988

KONU: Gözlük

  

Muharrem beyciğim,

  

Faksınızı aldım, teşekkür ederim. Ne rahmetle hatırladığımız cebir müderrisimiz Edib beyin ne de cebirin mevzuumuzla bir alakası olduğu kanaatindeyim. Yok eğer mevzuumuz cebir ise, biz ne der idik unuttum, şimdiki talebelerin Fonksiyon tabir ettiği şeyi, nazarı dikkate alacak olursak, a.x=b.y + c misalinde olduğu gibi x‘in değeri ilk evvela y daha sonra da a,b ve c gibi değerlerle alakalıdır. Bu misalin ana fikri şudur:

Ne ekersen onu biçersin. Yani siz doğru dürüst birisi olsa idiniz, x de x liğini bilir sizin gözlüğünüzü memnuniyetle gönderir idi.

  

NOT: Belkıs’ın da selamı var.

  

Muhabbetle ellerinizi sıkarım,

  

Orhan ERCAN

  

  

  

      

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 16.01.1988

 

KONU: Gözlük

  

Orhan Bey,

  

Faksınızı aldım. Muhtemelen eskiciden alınmış olan değersiz esvabların, bir ihtiyarın sihhatiyle oynamak için alet ediliyor oluşunu ibretle takib ediyorum. Gözlüğümü çerçevesiyle beraber (stafilodur) acilen tarafıma göndermenizi aksi halde dalağınızla cıma etmek mecburiyetinde kalacağımı binnetice arz ederim.

  

NOT:Belkıs Hanım’a bir şey olmasın. Hışımla ellerinizi sıkarım,

  

Muharrem ENSARİ

  

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

 

 

Sayın Muharrem ENSARI dikkatlerine, İstanbul, 17.01.1988

 

KONU: Gözlük

  

Muharrem,

  

Faksını aldım. Hoşt köpek. Mevzuu daha fazla dallandırıp budaklandırmanın alemi yok. Ne kaa ekmek, o kaa köfte. Gönder esvapları al gözlüğü.

  

NOT:Bu işe Belkıs’ı karıştırma.

  

Allah Belanı versin,

  

Orhan ERCAN

 

*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*  

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 18.01.1988

KONU: Gözlük

  

Orhan Öküzü,

  

Küstah faksını aldım. Köpek senin babandır nur içinde yatsın, enik! Esvaplarını banyo sobasında yaktım. Gözlüğü, bedenindeki en münasip d…..e sok.

  

NOT:Belkıs’ın neler karıştırdığını bilebilseydin keşke. Afyon

Vali Muavini Ekrem beyi bir sor bakalım kendisine.

  

Helvanı yeriz Inşaallah,

Muharrem ENSARI

  

Sayın Muharrem ENSARI dikkatlerine, İstanbul, 19.01.1988

 

KONU: Gözlük

  

Salak Muharrem,

  

Gözlüğü sattım. Epeyi de para etti mübarek. İki kat yeni esvap aldım kendime. Benim bu işte karıdan gayri bi ziyanım olmadı, bu yaştan sonra da karıyı neyleyim, kovdum orospuyu kurtuldum zarar, olan senin gözlüğe oldu.    

 

NOT:O Ekrem itini görürsen söyle, onunla görülecek hesabım var. Tez Vakitte geberesin,