Share

Ben, karamuk alıç bilmem
Ne işim var benim köyde
Ellik bilmem kalıç bilmem
Ne işim var benim köyde

Çarık bilmem saban bilmem
Keçe bilmem çoban bilmem
Yazı bilmem yaban bilmem
Ne işim var benim köyde

Harman hasat bider bilmem
Gelir bilmem gider bilmem
Okuyanlar ne der bilmem
Ne işim var benim köyde

Dam üstünde hayma bilmem
Koyun kuzu yayma bilmem
Kızak bile kayma bilmem
Ne işim var benim köyde

Saman bilmem kes de bilmem
Yığın bilmem deste bilmem
Şarkı türkü beste bilmem
Ne işim var benim köyde

Kervanım yok hanım yoktur
Süzme pestikanım yoktur
Çocuklukta anım yoktur
Ne işim var benim köyde

Kar görmedim kış görmedim
Davar yayıp düş görmedim
Çalışmadım iş görmedim
Ne işim var benim köyde

10.07.2019