Share

Bektaşi’nin uyuz bir eşeği ile besili bir ineği varmış… İnekten süt sağıp satıyor,

parasının yarısıyla da eşeğe arpa alıyormuş. Eşek de bir işe yaramıyormuş. Bir gün

dayanamayıp dua etmiş : Ey Allah’ım, Beni şu uyuz eşekten kurtar! Ertesi sabah

ahırın kapısını açmış ki ne görsün? İnek ölmüş eşek kalmış. Bektaşi o hırsla sokağa

fırlayıp ahaliyi başına toplamış ; – Ey ahali şu yerde yatan nedir? –İnektir- Ya ayakta

duran uyuz? – Eşektir! Bektaşi açmış ellerini yukarıya : Ey ulu Tanrım , sana kırk

yılda bir ricada bulunduk. Onda da eşekle ineği birbirine karıştırdın!