Share

Bu tuzak! Sim iplikle örülen bir gergeftir
Sağcı solcu diyerek böldürenler aynı güç
İstiklalin… Vatanın… En nihai hedeftir
… Habur’daki davulu çaldıranlar aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
Ey ülkücü kardeşim; farkı yoktur hiç bence
O gün bedenen olan, bu gün ruhen işkence
Ve ‘’On iki Eylül’’ den başlayalım ilk önce
… İsyan edip başını kaldıranlar aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
İzahı mümkün değil gücüm yetmez tarife
Sana ait ne kaldı…! Kültüründen maarife
‘’Allah Rahmet Eylesin’’ dediler mi Arif’e
… İçimize nefret kin dolduranlar aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
Bilmiyorsun belki de! Anlatayım bak sana
Kimi sürgüne gitti… Kimi düştü zindana
Çocuklar yetim kaldı gözleri yaşlı ana
… Tam otuz bin genç öldü öldürenler aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
Medine’ye bir bakın! Haramiler Mekke’de
Müslümanlık sadece asa, cüppe, takkede
İcazet alıyoruz dergâhlarda tekkede
… Bize abdestsiz namaz kıldıranlar aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
Birazcık idrak edin kimler cani kim sayın
Çanakkale ruhu yok, gene de aldırmayın!
Buna razı olup da sonradan ağlamayın
… Türk adını her yerde sildirenler aynı güç
… Türk’e böyle sinsice saldıranlar aynı güç
*
14/02/2019